Zarządzanie Kadrami z elementami BHP

Zarządzanie Kadrami z elementami BHP

Cel studiów:

Przekazanie uczestnikom wiedzy o charakterze specjalistycznym oraz nabycie przez nich umiejętności praktycznych z zakresu nawiązania oraz trwania stosunku pracy, stosunków pozakodeksowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na wykonywanie funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych.

Uzupełnieniem celu podstawowego jest poznanie najnowocześniejszych koncepcji, trendów i instrumentów (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci:

Adresatami studiów są osoby zatrudnione oraz poszukujące zatrudniania w działach kadrowo płacowych urzędów, instytucji publicznych, firm prywatnych. Uczestnictwo w studiach może być również atrakcyjna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą samodzielnie sporządzać dokumentację kadrowo płacowe. Studia adresowane są do wszystkich osób, które ze względów zawodowych pragną zdobyć kwalifikacje w obszarze bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy studiów moją możliwość poznania lub pogłębienia wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeń i podstawowych regulacji podatkowych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci studiów podyplomowych będą mogli świetnie radzili sobie z równymi aspektami kadrowo płacowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. Umiejętne wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce pozwoli im na samodzielne i profesjonalne wykonywanie prac w pionie kadrowo-płacowym.

Program studiów, m.in.:
 1. Pracownicze formy zatrudnienia
 2. Pozapracownicze i nietypowe formy zatrudnienia
 3. Urlopy i uprawienia rodzicielskie
 4. Ustanie stosunku pracy
 5. Zasadność rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
 6. Mediacje i negocjacje w warunkach zatrudnienia
 7. Czas pracy
 8. Obowiązki dokumentacyjne zakładu pracy
 9. Odpowiedzialność pracodawcy
 10. Płace i ewidencja księgowa
 11. Prawo pracy
 12. Psychologia pracy
 13. Ergonomia pracy
 14. Zagrożenia w środowisku pracy
 15. Ocena ryzyka zawodowego
 16. Wypadkoznawstwo
 17. Metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 18. Pedagogika pracy
 19. Ratownictwo medyczne
 20. Ochrona przeciwpożarowa
 21. Ochrona środowiska naturalnego
Forma zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • praca podyplomowa – projektowa
Czas trwania studiów:
 • 3 semestry
 • 330 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki