Zarządzanie Jakością w Organizacji

Zarządzanie Jakością w Organizacji

"94% problemów z jakością jest skutkiem błędów w zarządzaniu" - Edward Deming

Idea:

Jakość zarządzania jest wartością uniwersalną.  Skuteczne zarządzanie w różnych aspektach  decyduje o powodzeniu organizacji zarówno biznesowej jak i nie nastawionej na zysk finansowy.

Cel:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zarówno z podstawami zarządzania, filozofią, jak i najnowszymi wymaganiami stosowanych norm i przepisów prawa w tym obszarze. Słuchacze zapoznają się również z europejskim systemem bezpieczeństwa wyrobów obejmującym między innymi ocenę zgodności wyrobu oraz oznakowanie znakiem CE.

Do kogo adresowane są studia:

Program specjalności "Systemy Zarządzania Jakością" pozwala na skierowanie oferty do szerokiego grona Słuchaczy, poczynając od tych, którzy chcą poznać obszar wiedzy dotyczący systemów jakości, a kończąc na specjalistach ds. systemów jakości, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w oparciu o najnowsze normy i przepisy.

Oferta skierowana jest także do kadry zarządzającej zarówno przedsiębiorstw jak i innych organizacji.

Korzyści dla studentów:
 • Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania, prowadzenia i dokumentowania wyników audytu.
 • Nauczą się projektować, wdrażać i nadzorować systemy zarządzania jakością (ISO 9001, ew. ISO 9000), systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego i procesowego podejścia do zarządzania jakością i dodawania wartości dla klientów.
 • Zdobędą praktyczną wiedzę na temat narzędzi i technik poprawy efektywności, takich jak Lean Manufacturing, KAIZEN, 5 S, Analiza FMEA, VSM.
 • Zapoznają się z możliwościami statystycznego sterowania procesami i zarządzania projektami.
 • Zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania ludźmi z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządzania, w oparciu o kompetencje społeczne w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami oraz dostawcami.
 • Będą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w firmach i instytucjach.
Ramowy program studiów:
 1. Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001
 2. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001 oraz wytycznych raportu technicznego ISO/TR 110013
 3. Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001 i jego dokumentowanie
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu PN-N-18001:2004
 5. Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania – Warsztaty
 6. Audytowanie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 19011
 7. Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Techniki i narzędzia zarządzania jakością
 8. Lean manufacturing i 5S – usprawnienie przepływu poprzez eliminację marnotrawstwa
 9. Zarządzanie jakością w administracji publicznej z wykorzystaniem metody CAF
Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymają:
 • Certyfikat Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wydany przez uznaną firmę certyfikującą.
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego ISO 9001 wydany przez uznaną firmę certyfikującą.
Forma zaliczenia:
 • Praca dyplomowa
Czas trwania:
 • 2 semestry
 • 180 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki