Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika

Oligofrenopedagogika, czyli Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Cel studiów:
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
 • zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
 • prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu.​
Adresaci studiów:

osoby mające doświadczenie w rewalidacji osób z niepełnosprawnością umysłową, a nie mające profesjonalnego przygotowania oraz osoby, które zamierzają zdobyć przygotowanie w tym zakresie, nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia (upośledzonymi umysłowo) w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje konieczne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w ramach różnych jednostek oświatowych i wychowawczych.

Ramowy program:
 1. Pedagogika specjalna
 2. Oligofrenopedagogika
 3. Podstawy psychologii rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Rewalidacja indywidualna
 5. Metodyka nauczania i wychowania osób  z lekką niepełnosprawnością intelektualną
 6. Metodyka wychowania dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
 7. Metodyka wychowania w internacie
 8. Nauczanie i wychowanie integracyjne
 9. Aktywne formy pracy oraz aktywizujące metody nauczania w szkolnictwie specjalnym
 10. Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 11. Praktyka zawodowa
 12. Seminarium dyplomowe​
Forma zaliczenia:
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz praktyki
 • praca dyplomowa
​Czas trwania:
 • 3 semestry.
 • 375h, w tym 255 + 120 godzin praktyk.
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki