Logistyka i Transport

Logistyka i Transport

Cel studiów:

Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci studiów:

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla studentów:

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

Ramowy program studiów:
 1. Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
 2. Zarządzanie firmą transportową i spedycją - podejście praktyczne
 3. Harmonogramowanie czasu pracy kierowców
 4. Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 5. Procedury celne i przewozowe
 6. Przewozy specjalne, ADR, ATP i zwierząt
 7. Bezpieczeństwo prawne i rynkowe firm transportu drogowego
 8. Spedycja krajowa i międzynarodowa
 9. Transport multimodalny
 10. Mocowanie ładunków i przewozy pojazdami nienormatywnymi
 11. Ubezpieczenia w transporcie
 12. INCOTERMS 2010
 13. Gospodarka magazynowa
 14. Logistyka produkcji
 15. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 16. Negocjacje w logistyce
 17. Planowanie w logistyce
 18. Podstawy logistyki
 19. Prognozowanie logistyczne
 20. Systemy Zarządzania Jakością ISO 22000
 21. Zarządzanie łańcuchami dostaw
 22. Zarządzanie zapasami w popycie zależnym i niezależnym
 23. INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów
 24. Komunikacja interpersonalna
 25. Metodyka pisania pracy dyplomowych
 26. Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
 27. Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 28. Seminarium dyplomowe
Forma zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
Czas trwania studiów:
 • 2 semestry
 • 192 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki