Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Cel studiów:

Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego.
Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Adresaci:

Studia podyplomowe: „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Korzyści dla uczestników studiów:
 • Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej).
 • Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

 • posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);
 • legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;
 • ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku c) rozporządzenia.
Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:

 • lektorat języka angielskiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
 • kurs gramatyki opisowej języka angielskiego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • treści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru anglojęzycznego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku angielskim).
Ramowy program studiów:

Dydaktyka przedmiotu:

 • Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego
 • Elementy glottodydaktyki: podstawowe zagadnienia organizacji procesu nauczania języka obcego z uwzględnieniem czynnika wieku
 • Wybór treści i technik nauczania języka angielskiego: piosenki, gry i zabawy, storytelling, techniki plastyczne etc. i ich zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego
 • Przegląd dostępnych podręczników i metod do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Lektorat języka angielskiego:

 • LISTENING (ćwiczenie rozumienia ze słuchu)
 • SPEAKING (ćwiczenie sprawności mówienia)
 • READING (czytanie)
 • WRITING (pisanie)

Gramatyka opisowa języka angielskiego:

 • Elementy fonetyki
 • Elementy morfologii
 • Elementy składni

Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • Tradycje, święta i obyczaje krajów anglojęzycznych
 • Elementy życia społecznego, geografii, literatury, historii etc
 • Praktyka
Forma zaliczenia:
 • Praca dyplomowa
Czas trwania studiów:
 • 3 semestry
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki