Geografia i Ochrona Środowiska

Geografia i Ochrona Środowiska

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Geografia oraz Ochrona Środowiska w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Geografii i Ochrony Środowiska zdobytą w trakcie studiów.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów: Geografia  i Ochrona Środowiska w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adresaci studiów:

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Geografia i Ochrona Środowiska" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów:
 1. Podstawy geografii
 2. Systemy informacji geograficznej (GIS)
 3. Kartografia i topografia
 4. Geologia
 5. Geomorfologia
 6. Klimatologia i meteorologia
 7. Gleboznawstwo i geografia gleb
 8. Geografia ekonomiczna
 9. Geografia fizyczna Polski
 10. Regiony turystyczne Polski, Europy i świata
 11. Geografia społeczno - ekonomiczna Polski
 12. Podstawy kształtowania i ochrony środowiska
 13. Geografia społeczna
 14. Hydrologia i oceanografia
 15. Geografia osadnictwa
 16. Geografia polityczna
 17. Podstawy planowania przestrzennego
 18. Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych
 19. Funkcjonowania przyrodniczych obszarów chronionych
 20. Stan środowiska, a zdrowie człowieka
 21. Prawne podstawy ochrony środowiska
 22. Biogeografia
 23. Metodyka nauczania geografii
 24. Metodyka nauczania ochrony środowiska
 25. Zajęcia terenowe
 26. Seminarium dyplomowe
 27. Praktyka
Warunki zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
Czas trwania:
 • 3 semestry
 • 350 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki