Fundusze Europejskie dla Oświaty

Fundusze Europejskie dla Oświaty

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Cel:

Głównym celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z aplikowaniem o środki europejskie skierowane do nauczycieli i instytucji oświatowych.

Program kursu:

1. Programy i inicjatywy UE:

 • Fundusze strukturalne w okresie 2014-2020,
 • Regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego,
 • Młodzież w działaniu, Erasmus-Mundus.

2. Pozyskiwanie i obsługa funduszy strukturalnych skierowanych do oświaty:

 • Uczestnicy w ramach funduszy strukturalnych,
 • Matryca logiczna projektów,
 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w ramach funduszy strukturalnych,
 • System wyboru projektów europejskich,
 • Ewaluacja, monitorowanie i kontrola funduszy strukturalnych,
 • Koszty promocji projektów,
 • Zamówienia publiczne w projektach europejskich.
Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
 • ilość godzin: 20 godzin lekcyjnych,
 • tryb wieczorowy / weekendowy.
Koszt:
 • 550 zł,
 • 470 zł (opłata dla studentów oraz słuchaczy).
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki