Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Cel:

Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, poprzez:

 • klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, 
 • właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnością intelektualną,
 • stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu,
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci:

Nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane tematem, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w domach, szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.  Każdy ze słuchaczy otrzyma dwa dyplomy z oligofrenopedagogiki oraz autyzmu.

Ramowy program:

MODUŁ  I. PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE SPECJALNE - 150 godz. dydaktycznych

 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
 • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną  (Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
 • Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE (z uwzględnieniem specyfiki zaburzeń i niepełnosprawności tego kierunku studiów)
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
 • Dydaktyka specjalna

MODUŁ II. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - 95 godz. dydaktycznych

 • Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka nauczania  i wychowania osób niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Elementy metody Integracji sensorycznej
 • Konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET)
 • Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną

MODUŁ III. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - 95 godz. dydaktycznych

 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
 • Konstruowanie Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
 • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Analiza i terapia zachowań trudnych

SEMINARIUM DYPLOMOWE

PRAKTYKA ZAWODOWA

Forma zaliczenia:
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
Czas trwania:
 • ​3 semestry
 • Ilość godzin: 590h, w tym 240h praktyk
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki