Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych.

Uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę  zagrożeń występujących w czasie pokoju i kryzysu. W procesie kształcenia absolwenci nabędą kompleksową wiedzę z zakresu planowania, organizowania, zarządzania strategicznego i operacyjnego, w tym koordynowania i kontrolowania oraz motywowania pracowników poprzez rozpoznanie potrzeb i indywidualnych preferencji pracowników. W celu doskonalenia procesu przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, skutecznego i efektywnego funkcjonowania podczas ich zaistnienia, likwidowania skutków, przywracania stanu pierwotnego.

Adresaci:

Oferta skierowana jest do:

 • osób, które są zainteresowane tematyką i są zmotywowane do poszerzania wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 • osób, które planują swoje zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej, w tym jednostkach administracji centralnej, samorządowej, jak również w policji oraz straży granicznej,
 • osób, które są zatrudnione w instytucjach administracji publicznej i chciałyby doskonalić swoje kompetencje,
 • osób, które chcą się przekwalifikować, jednocześnie mają duże doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa.
Korzyści dla uczestnika studiów:

Słuchacze studiów podyplomowych będą mieli stworzone warunki do doskonalenia kompetencji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem oraz w sytuacjach kryzysowych. Wykładowcy na zajęciach ćwiczeniowych i warsztatowych przekażą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie zawodowe z obszaru prawa, jak i zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone będą przez znakomitych dydaktyków,  praktyków, ekspertów z zakresu wojska, policji, straży pożarnej oraz służby ratowniczej,  przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych zespołów zarządzania kryzysowego.

Ramowy program studiów:

Program studiów podyplomowych podzielony został na 6 modułów, które obejmują zakres zarządzania bezpieczeństwem z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowy, 7 moduł adresowany jest dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie w szkolnictwie w roli nauczyciela przedmiotu „Edukacji dla bezpieczeństwa”.

Moduł teoretyczny

 • Podstawy  polityki i strategii bezpieczeństwa RP
 • Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne UE
 • Polityka migracyjna i azylowa

Moduł prawno-organizacyjny

 • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Metody organizacji i zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym, większymi i mniejszymi oraz homo i heterogenicznymi zespołami
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania
 • System zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym
 • Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych

Moduł bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego

 • System zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym
 • Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
 • Sprawne i efektywne wykorzystanie służb mundurowych w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych oraz likwidacji miejscowych zagrożeń
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową

Moduł komunikacyjno-psychologiczny

 • Komunikacja interpersonalna i intergrupowa w sytuacjach zagrożeń.
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu.
 • Komunikacja oraz mediacje w konfliktach społecznych.

Moduł negocjacyjno-medialny

 • Negocjacje w sytuacjach kryzysowych.           
 • Mediacje między zwaśnionymi stronami.
 • Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych.

Moduł praktyczny

 • Zarządzanie kryzysowe w skali mikro i makro
 • Praca w zespole zarządzania kryzysowego            
 • Podejmowanie decyzji w zespole zadaniowym
 • Imprezy masowe i ich zabezpieczenie
 • Prowadzenie akcji ratunkowych
 • Bezpieczeństwo informatyczne

Moduł nauczycielski

 • Metodyka nauczania
 • Skuteczne i efektywne metody pracy z uczniem
 • Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
Forma zaliczenia:
 • Praca dyplomowa o charakterze projektowym, napisana zespołowo maksymalnie przez 4 osoby.
 • Cel: nauka pracy w grupie z wykorzystaniem funkcji zarządzania.
Czas trwania studiów:
 • 2 semestralne – 230 godzin
 • 3 semestr (specjalność nauczycielska) – dodatkowe 90 godzin
Koszt studiów:
 • 2 semestralne – 3700 złotych
 • 3 semestr - dodatkowe 1300 złotych
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki