Edukacja dla Bezpieczeństwa

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach i placówkach oświatowych. Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. Poza tym wykazuje się znajomością odnośnych przepisów prawnych oraz znajomością struktur organizacyjnych państwa. Absolwent jest zatem przygotowany do realizacji zadań edukacyjnych i podejmowania konkretnych działań w zakresie obronności kraju i zarządzania w sytuacjach kryzysowych (edukacja dla bezpieczeństwa, przysposobienie obronne, ochrona ludności i zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych).

Adresaci studiów:
 • nauczyciele szkół, zainteresowani zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństw,
 • wolontariusze organizacji pozarządowych, uczestniczących w działaniach ratowniczych i prowadzących edukację w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego, wspomagających struktury administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownicy instytucji rządowych i samorządowych, w których kompetencjach znajduje się problematyka bezpieczeństwa powszechnego, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury, reagowania kryzysowego oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
Korzyści dla studentów:

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym obrony narodowej i zarządzania kryzysowego, metod nauczania przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia.
Ważnym atutem jest aktualny, dostosowany do najnowszej podstawy programowej program kształcenia. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć na każdym etapie edukacyjnym.

Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu Edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ramowy program studiów:
 1. Zarządzanie w zagrożeniach specjalnych
 2. Systemy zarządzania i reagowania kryzysowego w ramach RP
 3. Podstawy prawne działania służb ratowniczych i innych w sytuacjach zagrożeń
 4. Zaburzenia psychiczne w masowych katastrofach. Zespół stresu pourazowego
 5. Zarządzanie służbą zdrowia w zagrożeniach specjalnych
 6. Pierwsza pomoc przedlekarska
 7. Działanie służb porządkowo-ochronnych
 8. Zagrożenia biologiczno-chemiczne
 9. Zagrożenia - rodzaje zagrożeń w Polsce i na świecie
 10. Zagrożenia w środowisku naturalnym człowieka
 11. Ochrona przeciwpożarowa i przeciwepidemiologiczna
 12. Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych
 13. Systemy ISO, a sytuacje kryzysowe
 14. Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 15. Podstawy psychologii
 16. Zarządzanie logistyką
 17. Struktury obronności państwa i system obrony cywilnej
 18. Działania ratownicze w przypadku zagrożeń życia i zdrowia
 19. Praktyka zawodowa
 20. Seminarium dyplomowe​
Forma zaliczenia:
 • Egzaminy praktyczne
 • Praca dyplomowa
Czas trwania studiów:
 • 3 semestry
 • 350 godzin
Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki