Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa

Grant badawczy pt. "Ekonomizacja relacji w opiece zdrowotnej" pod kierownictwem doc. dr Marcina Kęsy

Termin realizacji:
05.2017r. - 02.2018r.

Skład zespołu:
doc. dr Marcin Kęsy
mgr Dawid Rezler

Cel badawczy:

Wycena kosztu utraconych korzyści dotyczących optymalizacji relacji w opiece zdrowotnej

Cele szczegółowe: 

 1. Zaproponować wskaźniki pomiaru ekonomizacji relacji w opiece zdrowotnej
 2. Przeanalizować procedury formalne dotyczące procesu świadczenia usług
 3. Analiza relacji pracowniczych oraz relacji zewnętrznych

System opieki zdrowotnej powinien odpowiadać na potrzeby społeczne, uczestnicy rynku zdrowia mają za zadanie dostarczać, jak najwyższej jakości usługi zdrowotne. Na sprawny przebieg tych działań ma wpływ nie tylko infrastruktura leczniczo-medyczna czy kompetencje profesjonalne personelu medycznego. Jednakże świadczone usługi zdrowotne są procesem bardziej złożonym, na który wpływ mają czynniki bezpośrednio oddziałujące na efektywność procesu pracy. Szczególnego znaczenia nabierają kompetencje społeczne uczestników rynku zdrowia, które oddziałują na sprawną oraz skuteczną komunikację, kreowanie relacji czy budowanie kręgów komunikacyjnych. Badacze stoją przed problemem jakościowej wyceny relacji między personelem podmiotów leczniczych. Analiza otoczenia zewnętrznego, w tak dynamicznie zmieniającym się środowisku jest zadaniem trudnym, aczkolwiek nie niewykonalnym. Wychodząc w rozważaniach od paradygmatu interpretatywnego w kontekście badań empirycznych,  założono, że badania empiryczne prowadzone będą z wykorzystaniem metody triangulacji badań, przy wykorzystaniu technik jakościowych i ilościowych.


Grant badawczy pt. "Funkcjonowanie uczelni wyższej jako organizacji sieciowej - szanse i zagrożenia" pod kierownictwem 
doc. dr Marcina Kęsy​

Termin realizacji:
07.2017r. - 06.2018r.​

Skład zespołu:
doc. dr Marcin Kęsy
mgr Anna Malkiewicz
mgr Artur Kot

Aktualności

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu
tel. 609-528-727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Siedziba ROE:
ul. Powstańców Śląskich 1
Zgorzelec 59-900

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • BZWBK
 • PIT
 • Sunrise System
 • Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
 • Inter Club Femina
 • Bogatyńskie Stowarzyszenie Diabetyków Insulinka
 • Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki