Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Dokumenty rekrutacyjne i opłaty

 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY    

 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 
Rekrutacja do 31 stycznia 2017r.
 
W ROE realizujemy studia I i II stopnia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
dostępne są na stronie WSG
lub należy kontaktować się z pracownikiem Uczelni.
 
Studia podyplomowe
 
 
 

W sprawie informacji dotyczących opłat należy skontaktować się z pracownikiem Uczelni.

 

Jeżeli kierunek, którym się interesujesz nie znajduje się w ofercie,

prosimy o kontakt, spróbujemy rozwiązać problem.

STUDIA PODYPLOMOWE 2 i 3 SEMESTRALNE

kierunek

Czesne

opłata
jednorazowa

Czesne w 2 ratach

(koszt 1 raty)

Czesne w 10 ratach

(koszt 1 raty)

Administracja i Zarządzanie Finansami Publicznymi

3 200 zł

1 700 zł

360 zł

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

dawniej

Autyzm, Pokrewne Zaburzenia Rozwoju i Oligofrenopedagogika - edukacja i terapia

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

4 400 zł

3 500 zł

2 300 zł

1 850 zł

480 zł

390 zł

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

4 000 zł

3 000 zł

2 100 zł

1 600 zł

440 zł

340 zł

Geografia i Ochrona Środowiska

4 200 zł

2 200 zł

460 zł

Integracja Sensoryczna

4 200 zł

2 200 zł

460 zł

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

4 200 zł

3 400 zł

2 200 zł

1 800 zł

460 zł

380 zł

Logistyka i Transport

3 800 zł

2 000 zł

420 zł

Logistyka i Transport
3 semestry - dla nauczycieli

4 000 zł

2 100 zł

440 zł

Neurodydaktyka z Tutoringiem

3 200 zł

1 700 zł

360 zł

(Oligofrenopedagogika) – Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

3 800 zł

3 000 zł

2000 zł

1 600 zł

420 zł

340 zł

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

3 800 zł

3 300 zł

2 000 zł

1 750 zł

420 zł

370 zł

Profilaktyka i Terapia Uzależnień

3 000 zł

1 600 zł

340 zł

Przygotowanie Pedagogiczne

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

3 600 zł

3 000 zł

1 900 zł

1 600 zł

400 zł

340 zł

Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie 

3 600 zł

1 900 zł

400 zł

Skuteczne zarządzanie mediacjami i negocjacjami

3 600 zł

1 900 zł

400 zł

Socjoterapia

3 800 zł

2 000 zł

420 zł

Surdopedagogika

3 800 zł

2000 zł

420 zł

Tyflopedagogika

3 800 zł

2000 zł

420 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją

3 400 zł

1 800 zł

380 zł

Zarządzanie Kadrami z Elementami BHP

3 800 zł

2 000 zł

420 zł

Zarządzanie Jakością w Organizacji

3 500 zł

1 850 zł

390 zł

Zarządzanie Oświatą

Cena promocyjna  w rekrutacji letniej 2016/2017:

3 200 zł

2 800 zł

1 700 zł

1 500 zł

360 zł

320 zł

Zarządzanie Sportem

3 800 zł

2 000 zł

420 zł

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
 3 semestry - dla nauczycieli

3 600 zł

1 900 zł

400 zł

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

3 400 zł

1 800 zł

380 zł

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

3 600 zł

1 900 zł

400 zł

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

3 600 zł

1 900 zł

400 zł

 
 

Każdy z kandydatów na studia może ubiegać się o obniżkę czesnego, w przypadku spełnieniu kryteriów przedstawionych w zakładce Zniżki.

Zapraszamy do Nas, spróbujemy Tobie pomóc.

  

OPŁATY INNE

Rodzaj opłaty

koszt

wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w ciągu 2 lat od ukończenia studiów

60 zł

wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych powyżej 2 lat od ukończenia studiów

120 zł

wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

120 zł

wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w innym języku obcym

150 zł

przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

300 zł

wysłanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych listem poleconym ZPO

15 zł

odesłanie dokumentów rekrutacyjnych listem poleconym ZPO

15 zł

wysłanie zaświadczenia listem poleconym

10 zł