Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Aktywność pracowników ROE

AKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW UCZELNI

 

Regionalny Ośrodek Edukacyjnych WSG w Zgorzelcu prowadzi aktywną promocję oferty edukacyjnej na terenie trzech powiatów: zgorzeleckiego, lubańskiego oraz bolesławieckiego. W okresie kilku miesięcy odwiedziliśmy około 120 instytucji, zarówno jednostki samorządowe, spółki gminne, podmioty gospodarcze oraz jednostki oświatowe.

 

W dniu 30 maja 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. Niniejsza umowa wpisuje się w założenia oraz cele przyjęte w Strategii Rozwoju Powiatu Zgorzeleckiego do roku 2020. Zobowiązujemy się do podejmowania wspólnych projektów edukacyjnych oraz skuteczne dostosowywanie oferty kształcenia do potrzeb i preferencji społeczeństwa lokalnego. Działania te będą poparte są wnikliwą analizą danych statystycznych, ciągłymi relacjami z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz badaniem potrzeb i preferencji uczniów szkół średnich.

 

Zespołowi ROE przyświeca motto: "Przyszłość jest w naszych głowach, bądź otwarty na nowe możliwości".

 

1. Fotorelacja z uczestnictwa przedstawicieli Uczelni w Jakubach 2016

2. Fotorelacja z podpisania porozumienia o współpracy między Starostwem Powiatu Zgorzeleckiego a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w dniu 30.05.2016r.

 3. Fotorelacja z Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu w dniu 22.04.2016r.