Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Kierownictwo ROE w Zgorzelcu

Regionalny Ośrodek Edukacyjny WSG w Zgorzelcu rozpoczął działalność w lutym 2016 roku. Jest częścią struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

W dniu 30 maja br. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. ROE w planach ma ścisłą współpracę z:
- gminami z regionu południowo-zachodniej Polski w obszarze dostarczania produktów edukacyjnych dla lokalnego społeczeństwa oraz realizacji działań doradczo-szkoleniowych,
- podmiotami gospodarczymi w zakresie praktyk studenckich
- podmiotami oświatowymi w obszarze realizacji wspólnych projektów oświatowo-społecznych.

 

Kierownictwo Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego WSG w Zgorzelcu

 

doc. dr Marcin Kęsy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego WSG w Zgorzelcu

 

Pracownik Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z  wieloletnim doświadczeniem organizatora, wykładowcy oraz urzędnika samorządowego.

Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania WSG w Bydgoszczy oraz Koordynatora Kolegium ds. wydziałów zamiejscowych.

Członek Senatu WSG oraz Rady Programowej Studium Doktorskiego.

Prorektor ds. Nauczania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu w latach 2007-2009 oraz Kierownik Projektu LROT w Urzędzie Marszałkowskim w latach 2013-2015.

Wielokrotnie wybierany najlepszym wykładowcą przez studentów.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2006 roku. W 2016 roku mianowany na stanowisko docenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Autor ponad 90 opracowań naukowych, w tym 7 książek oraz ponad 15 publikacji wydanych w czasopismach oraz monografiach zagranicznych.

Prywatnie interesuje się okresem starożytnym, czy też przebiegiem II wojny światowej oraz skutkami geopolitycznymi tego wydarzenia. Uprawia tenis ziemny, bowling oraz jazdę na rowerze razem z najbliższymi.

Motto, które mu przyświeca w działalności zawodowej brzmi: „Rozpocznij działanie, od jego zaplanowania”.

 

 

 

mgr Lucyna Cieślak

Kierownik Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego WSG w Zgorzelcu

 

Lucyna Cieślak jest magistrem w obszarze Zarządzania w Administracji  Publicznej. Tytuł zawodowy uzyskany został w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy.

Posiada wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach pracowniczych i kierowniczych, jak również wielokrotnie w roli konferansjera prowadziła imprezy masowe. Jest byłą radną powiatu zgorzeleckiego 1999-2003.

Jest inicjatorką wielu imprez w powiecie zgorzeleckim, obecnie całym sercem jest zaangażowana w organizowanie Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego WSG w Zgorzelcu.

Atutem pani Lucyny jest komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Jest osobą wyznaczającą sobie cele zawodowe oraz z zaangażowaniem je realizuje.