Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia Podyplomowe dla pracodawców i pracowników otoczenia biznesu

2 i 3 semestrne

Pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach muszą wykazywać inicjatywę w zakresie uzupełniania kwalifikacji oraz poszerzania kompetencji zawodowych. Szczególnie zjawisko to dotyczy osób zatrudnionych w małych i średnich firmach, w których wymogi co do wiedzy i umiejętności praktycznych mają charakter horyzontalny. W firmach dużych wymaga się od pracowników pogłębienia wiedzy specjalistycznej.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty Studiów Podyplomowych w Regionalnym Ośrodku Edukacyjnym WSG w Zgorzelcu.