Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
REKRUTACJA do 28 lutego na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe

Współpraca z otoczeniem społecznym od lat jest jednym z priorytetów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Wchodząc w jej struktury organizacyjne, implementujemy te doświadczenia, w związku z organizowaniem oraz budowaniem relacji instytucjanlnych oraz społecznych.

Dotychczas odbyliśmy około 120 spotkań z przedstawicielami samorządów terytorialnych, biznesu, oświaty oraz innych podmiotów funkjconujących w otoczeniu publiczno-gospodarczym.

Doskonale wiemy, że o każdym sukcesie stanowią ludzie. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby gromadzić wokół idei synergii, wszystkich tych, którzy dzięki zaangażowaniu i wiedzy mogą powiększyć grono naszych Partnerów. 

Region południo-zachodniej Polski jest miejscem bogatym w zabytki oraz w piękne krajobrazy. Na tym obszarze mają swoje siedziby przedsiębiorstwa energetyczne. Najbardziej uprzemysłowionym miejscem powiatu jest Miasto i Gmina Bogatynia z filarami gospodarczymi regionu: PGE GiEK S.A. Oddział KWB „Turów” i PGE GiEK S.A. Elektrownią „Turów” z podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sieci biznesowej. Firmy te zatrudniają łącznie ok. siedem tysięcy pracowników.

Z kolei Zgorzelec wydzielił w południowej części miasta tereny inwestycyjne, które zostały włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Zgorzelec. Aktywny udział w rozwoju gospodarczym powiatu ma, istniejący od 1948 roku, Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości, instytucja zrzeszająca rzemieślników różnych specjalności oraz drobnych przedsiębiorców.

Życie kulturalne regionu to nie tylko imprezy cykliczne odbywające się w poszczególnych miastach i gminach powiatu. Wszyscy zainteresowani historią tych terenów i zwyczajami mieszkańców, mogą odwiedzić dwa muzea i izbę regionalną. Utworzone w Węglińcu Muzeum Kresów Wschodnich gromadzi pamiątki z regionów, z których wywodzą się mieszkańcy przybyli na te tereny tuż po zakończeniu II wojny światowej. Mowa o kresowiakach z okolic Lwowa, Tarnopola i Stanisławowa, którzy założyli w miasteczku Koło Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należy półtorametrowa figura Matki Boskiej Niepokalanej z kościoła w Buczaczu.

 

Na Przedmieściu Nyskim znajduje się także dom Jakuba Böhme - zgorzeleckiego mistyka, na cześć którego organizowane są „Jakuby”, czyli Święto Starego Miasta, odbywające się jednocześnie w Zgorzelcu i Görlitz.

Uczestniczyliśmy w Jakubach 2016, rozdając dzieciom baloniki. W następnych latach będziemy systematycznie uczestniczyć w różnego typu festynach w naszej okolicy.